Tygodnik DB2010

Powstaje kładka nad jeziorem

Trwa budowa kładki nad jeziorem Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim, która jest częścią nowego projektu realizowanego przez Gminę Walim.

Nowa kładka będzie miała konstrukcję wstęgową. Most nad jeziorem Bystrzyckim powstaje według projektu opracowanego przez zespół Badawczo-Projektowy „Mosty-Wrocław” pod kierownictwem profesora Jana Biliszczuka z Politechniki Wrocławskiej. Długość mostu będzie wynosiła 126 m, a szerokość od 2,4 m do 4,9 m.

– Chcecie zobaczyć jak powstaje nowa kładka nad jeziorem? Firma realizująca ten projekt zaczyna układać elementy kładki. Prace można obserwować na żywo dzięki kamerze internetowej dostępnej na www.zamekgrodno.pl. Most jest realizowany w ramach projektu „Zwiększenie udostępniania zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej „Choina” i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim” – podkreślają włodarze Gminy Walim.

(RED)

smartcapture

Trwa budowa nowego mostu nad jeziorem Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej