Tygodnik DB2010

Po radę do rady

Rada Wspólnoty Samorządowej Podzamcze, wystąpiła z kolejną inicjatywą, która jest rezultatem wcześniej określonych celów w programie jej działania. Jest nią powołanie w siedzibie RWS (obok budynku spółdzielni mieszkaniowej przy al. Podwale 1) punktu konsultacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

RWS Podzamcze

Punkt oferować ma potrzebującym informacje i konsultacje raz służył będzie radą w wielu żywotnych dla mieszkańców osiedla sprawach. Chodzi m.in. o przemoc w rodzinie i alkoholizm (zakładanie tzw. niebieskich kart), narkomanię, bezrobocie i bezdomność. Podczas spotkań będzie się można dowiedzieć np. o tym, gdzie w Wałbrzychu znajdują się inne instytucje o charakterze pomocowym, jak zredagować odpowiedni wniosek itp. Jeżeli frekwencja petentów będzie świadczyła o tym, że inicjatywa okazała się trafiona i pożyteczna oraz że spotkała się z właściwym odzewem, działalność punktu nie ograniczy się tylko do tego roku.

Punkt czyny będzie w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca od godz. 14.00 do 16.30. Jeżeli z rozmów z petentami wynikać będzie, iż korzystniejsze są dla nich inne godziny spotkań, rozważone i zastosowane zostaną zmiany.

Pierwsze spotkanie w punkcie konsultacyjnym odbędzie się 13 października z udziałem pedagoga Joanny Zarzyckiej-Żyły. Potem w punkcie dyżurować będą inni pracownicy MOPS.

Warto skorzystać z działalności punktu, nie pozostawać sam na sam ze zmartwieniami i troskami, które niesie życie i podzielić się nimi z ludźmi kompetentnymi, których doświadczenie gwarantuje często skuteczną pomoc.

Andrzej Basiński 

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej