Tygodnik DB2010

Wybrali sołtysów

W dniach 24 – 30 kwietnia w głuszyckich sołectwach odbyły się zebrania wiejskie, na których wybrano nowych sołtysów oraz rady sołeckie. W dwóch sołectwach sołtysi nie zmienili się: w Kolcach, gdzie sołtysem została ponownie Barbara Sokołowska oraz w Grzmiącej, gdzie na kolejną kadencję wybrano Magdalenę Milczarek. Zmiany nastąpiły w Głuszycy Górnej, gdzie wieloletniego sołtysa Tomasza Grygiańca zastąpiła Anna Słomiana. W Sierpnicy Danuta Jabłońska przejęła obowiązki sołtysa od Krystyny Gołębiowskiej, natomiast w Łomnicy Juliannę Mlazgę zastąpił Łukasz Pawlik.

(SJ)

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej