Tygodnik DB2010

Zbiórka odpadów

W roku 2019 Gmina Walim będzie prowadziła odbiór odpadów biodegradowalnych zbieranych w workach koloru brązowego. Biodegradowalne worki na odpady dostępne są bezpłatnie w pok. nr 13 Urzędu Gminy Walim. Odpady będą odbierane wyłącznie w w/w workach. Adres odbioru odpadów należy wcześniej zgłosić telefonicznie 74 8494359 lub osobiście w pokoju nr 13 Urzędu Gminy w Walimiu.

(RED)

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej