Tygodnik DB2010

Remont świetlicy

Rozpoczął się remont świetlicy wiejskiej w Głuszycy Górnej. Renowacja będzie obejmowała m.in. modernizację sceny na sali widowiskowej, przebudowę toalet oraz budowę toalety dla niepełnosprawnych, remont klatki schodowej, modernizację elewacji tylnej i przybudówki wraz z ociepleniem. Dodatkowo zamontowany zostanie schodołaz dla osób niepełnosprawnych. Zadanie „Odnowa wsi poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Głuszyca” realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

(RED)

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej