Tygodnik DB2010

Zerwijmy łańcuchy

Uczniowie z Miejskiej Szkoły Podstawowej im Janusza Korczaka w Jedlinie Zdroju wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Zerwijmy łańcuchy”.

lancuchy

Akcja, której koordynatorem była Joanna Kraśnicka – nauczyciel przyrody – miała na celu uświadomienie mieszkańcom Jedliny Zdroju, że trzymanie psa na łańcuchu jest nieetyczne i powoduje cierpienie zwierzęcia. Nowe przepisy ustawy z 1 stycznia 2012 r. o ochronie zwierząt zabraniają trzymania psa na łańcuchu dłużej niż dwanaście godzin,. Łamanie tych przepisów grozi karą grzywny lub pozbawienia wolności do 2 lat.

– Cieszy fakt, że młodzież wraz z rodzicami bardzo licznie włączyła się w akcję – podkreślają organizatorzy.

(KD)

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej