Tygodnik DB2010

Bransoletki życia

Gminy Głuszyca i Jedlina – Zdrój wdrażają program Teleopieka – Bransoletka Życia. – Zapraszamy osoby chętne do udziału w tym programie do składania wniosków – mówią burmistrz Głuszycy Roman Głód i burmistrz Jedliny-Zdroju Leszek Orpel.

Warunkiem do zakwalifikowania się do programu jest: zamieszkiwanie na terenie gminy Głuszyca; ukończony 65 rok życia; dochód nie przekraczający kwoty 80 proc. przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez prezesa GUS, które według stanu na dzień 17 kwietnia 2019 r. wyniosło 5164,53 zł brutto (5164,53 x 80% = 4131,62 zł brutto, 2945,31 zł netto). Pierwszeństwo udziału w programie mają osoby starsze i mieszkające samotnie. Program realizowany będzie przez 12 miesięcy jako nieodpłatna pomoc teleopieki, skierowana do 16 mieszkańców Głuszycy. Koordynatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy.

Wnioski o tę formę pomocy można składać do 14 maja 2019 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Grunwaldzkiej 38 w Głuszycy. Osoby, które mają ograniczenia ruchowe i nie mogą osobiście przybyć do ośrodka mogą zgłaszać chęć uczestnictwa telefonicznie pod numerem telefonu (74) 880 82 95. Wnioski i niezbędne dokumenty dostarczy w miejsce zamieszkania pracownik socjalny.

O zakwalifikowaniu do programu decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie wyżej wymienionych warunków. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do programu będą niezwłocznie o tym poinformowane telefonicznie lub osobiście przez koordynatora programu. Od decyzji koordynatora programu każdej osobie przysługuje prawo złożenia zażalenia. Każda osoba, która będzie zainteresowana urządzeniem – bransoletką życia, a nie zakwalifikuje się do programu, może skorzystać z oferty komercyjnego zakupu. Informacji dotyczących zakupu udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy.

Z kolei mieszkańcy Jedliny-Zdroju wnioski o tę formę pomocy mogą składać do 15 maja b.r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Poznańska 8. Osoby, które posiadają ograniczenia ruchowe i nie mogą osobiście przybyć do ośrodka mogą zgłaszać chęć uczestnictwa telefonicznie pod nr telefonów: 74 8455 356 lub 74 88 05 333. Wnioski i niezbędne dokumenty dostarczy w miejsce zamieszkania pracownik socjalny.

(RED)

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej