Tygodnik DB2010

Sprawdzają warunki

Gmina Mieroszów przeprowadza badanie ankietowe dotycząca życia na jej terenie, które posłuży do przygotowania strategii rozwoju gminy na przyszłe lata. Do wyboru jest możliwość wypełnienia i przesłania ankiety elektronicznie poprzez formularz elektroniczny, który jest dostępny na stronie mieroszow.pl. Można także wydrukować ankietę z załącznika PDF i wypełnioną złożyć do urny znajdującej się w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie (I piętro). Termin składania ankiet upływa 15 maja 2019 roku.

(RED)

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej