Tygodnik DB2010

Najpiękniejsze palmy

Tradycyjnie w niedzielę palmową w Czarnym Borze rozstrzygnięty został konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną.

Oceny palm podjęli się: ksiądz Ryszard Pita (proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa), Monika Bisek-Grąz (kulturoznawca, folklorystka), Dorota Skibska (Zastępca Wójta Gminy Czarny Bór), Anna Dziewit (dyrektor Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego), Katarzyna Bernaś (p.o. Dyrektora Biblioteki+Centrum Kultury) oraz Bożena i Zdzisław Kulig (Rada Parafialna). Wszystkie palmy zgłoszone do konkursu były piękne i wyjątkowo okazałe, jurorzy mili więc twardy orzech do zgryzienia. Oceniając palmy zwracali uwagę na tradycyjne formy zdobienia, technikę, estetykę wykonania oraz materiał użyty do robienia palm – wysoko oceniane były tylko te, wykonane z materiałów naturalnych. Liczyły się też pomysłowość i inwencja twórcza.

Kategoria dzieci szkolne: I miejsce – klasa V b, II miejsce – klasa III a, III miejsce – Przedszkole, III miejsce – Klasa VI a (Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny). Kategoria instytucje: I miejsce – Stowarzyszenie „Atrakcyjni”, II miejsce – Sołectwo Jaczków, III miejsce – Ośrodek Pomocy Społecznej. Kategoria indywidualna: I miejsce – Irena Mieczysław Rusnarczyk, II miejsce – Anna Łękawska. Ponadto nagrody za udział otrzymali: Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital Lecznictwa Odwykowego oraz klasy szkolne 6 b i 7 a. Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez ks. Ryszarda Pitę oraz Wójta Gminy Czarny Bór Adama Góreckiego.

– Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i już dziś zachęcamy do udziału w konkursie w przyszłym roku – podkreślają organizatorzy konkursu: Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, Gmina Czarny Bór, Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny oraz Biblioteka + Centrum Kultury.

(JJ)

Jury konkursowe miało trudny wybór najpiękniejszych palm wielkanocnych w Czarnym Borze.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej