Tygodnik DB2010

Klub integracji społecznej

Przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Walimiu rozpoczął działalność Klub Integracji Społecznej Muflon. Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

– Projekt jest skierowany do kobiet w wieku 18-59 oraz mężczyzn 18-64, bezrobotnych lub osób biernych zawodowo (nie zarejestrowanych w urzędzie pracy), które spełniają minimum jedno z kryteriów: są niepełnosprawne, wychowują niepełnosprawne dzieci, posiadają wykształcenie maksymalnie gimnazjalne, mają trudności po opuszczeniu zakładu karnego, korzystają z pomocy ośrodka pomocy społecznej, wychodzą z uzależnienia od alkoholu lub narkotyków. W ramach Klubu Integracji Społecznej, 12 osób z Gminy Walim w ciągu 6 miesięcy będzie mogło skorzystać z udziału w zajęciach z psychologiem, pedagogiem, radcą prawnym, doradcą zawodowym, poszerzą swoją wiedzę i umiejętności wychowawcze i rodzicielskie. Wszyscy uczestnicy wezmą udział w kursie pierwszej pomocy, będą uczestniczyli w zajęciach klubowych oraz w piknikach integracyjnych. Przejdą cykl szkoleń zawodowych, ukierunkowanych według indywidualnych predyspozycji i preferencji każdego uczestnika, popartych opinią doradcy zawodowego. Zwieńczeniem działań Klubu Integracji Społecznej Muflon, będzie możliwość podjęcia zatrudnienia zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami zawodowymi, w ramach 3-miesięcznego stażu zawodowego finansowanego przez fundację – wyjaśnia Katarzyna Borowiec z Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu.

(RED)

Klub Integracji Społecznej Muflon w Walimiu już działa.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej