Tygodnik DB2010

Miliony na rewitalizację

8 kwietnia 2019 r. w parku przy ul. Parkowej 9 przed siedzibą byłego Zespołu Szkół w Głuszycy, Lider Aglomeracji Wałbrzyskiej i Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej uroczyście przekazał Burmistrzowi Głuszycy Romanowi Głodowi dwie umowy rewitalizacyjne podpisane przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej i Gminę Głuszyca.

Pierwsza umowa dotyczy rewitalizacji i adaptacji byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy, druga natomiast rewitalizacji przestrzeni publicznej w Głuszycy poprzez przebudowę placów postojowych i drogi dojazdowej do budynku użyteczności publicznej.

Ogólna wartość projektu na rewitalizację dawnego Zespołu Szkół wynosi 1 970 702,17 zł, z czego Gmina Głuszyca otrzymała dofinansowanie z EFRR w wysokości 1 064 494,47 oraz dofinansowanie z Budżetu Państwa wynoszące 126 124,94 zł. Teren wokół budynku poddany będzie rewitalizacji na łączną kwotę 697 372,67zł, z czego 592 766,77 zł to dofinansowanie z EFRR i 69 737,26 zł to dofinansowanie z Budżetu Państwa.

Budynek dawnego Zespołu Szkół w Głuszycy pochodzi z 1862 i stanowi niezwykle ważny obiekt w dziejach Głuszycy. Pierwotnie był jednym z trzech tzw. pałaców fabrykanta, należących do rodziny Kauffmannów, właścicieli dawnych zakładów włókienniczych znajdujących się na terenie przedwojennej Głuszycy.

W uroczystym przekazaniu umów uczestniczyli poseł RP Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Zastępca Burmistrza Jedliny-Zdroju Romuald Wysocki, zastępca Burmistrza Głuszycy Grzegorz Szymański, radni miejscy i powiatowi, skarbnik gminy Agnieszka Świędrych, dyrektorzy instytucji gminnych oraz mieszańcy Głuszycy.

(SJ)

Od prawej: Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Roman Szełemej i Roman Głód.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej