Tygodnik DB2010

Licytacja nieruchomości gminnych w Lubawce

Burmistrz Miasta Lubawka ogłasza przetarg nieograniczony (licytacje ustną) na sprzedaż nieruchomości z zasobów mienia komunalnego.

  1. Działka nr 681/1 o pow. 1083 m2, położona w obrębie II Lubawki – zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową oznaczona symbolem A3-1 MN/U. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 58.900,00 zł. Wadium w wys. 5 % tj. 2.950,00 zł.- I przetarg.
  2. Działka nr 681/2 o pow. 1198 m2, położona w obrębie II Lubawki – zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową oznaczona symbolem A3-1 MN/U. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 61.000,00 zł. Wadium w wys. 5 % tj. 3.050,00 zł.- I przetarg. Wadium winno być wpłacone najpóźniej w dniu 02 maja 2019r. na konto Gminy Lubawka Nr 30 1600 1462 1837 1762 8000 0004 prowadzone przez Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A.
    Przetargi odbędą się w dniu 09 maja 2019r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Lubawka.
    Szczegółowe informacje zostały podane w ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej w BIP Lubawka.
    Z regulaminem przetargu oraz z dodatkowymi informacjami można zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia Geodezji i Rozwoju Wsi Urzędu Miasta Lubawka, Plac Wolności 1 pokój nr 7, tel. kom. 516 318 126, 516 318 335.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej