Tygodnik DB2010

Urząd sfinansuje szkolenia

Osoby bezrobotne zainteresowane zdobyciem lub uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych mogą uzyskać pomoc w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu w zakresie:

sfinansowania kosztów szkolenia
Wsparcie udzielane jest do wysokości:

7.000,00 zł.

jeśli osoba bezrobotna do wniosku dołączy deklarację zatrudnienia od pracodawcy

4.000,00 zł.

w sytuacji, gdy osoba bezrobotna nie dysponuje deklaracją zatrudnienia lub rozważa samozatrudnienie

bonu szkoleniowego
Wsparcie udzielane jest osobom do 30 roku życia, do kwoty przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu jego przyznania (obecnie kwota 4.863,74 zł).

W ramach kwoty określonej w bonie szkoleniowym Urząd może sfinansować:
koszty szkolenia,
koszty przejazdu na szkolenie,
koszty zakwaterowania,
koszty niezbędnych badań lekarskich/psychologicznych.

Osoby zainteresowane wsparciem proszone są o kontaktu z pracownikami Wydziału Szkoleń (pok. 10 – parter).

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej