Tygodnik DB2010

Żłobek w Jedlinie

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ukazało się ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019. Gmina Jedlina-Zdrój otrzyma dofinansowanie w wysokości 528 000 zł na utworzenie żłobka. Projekt zakłada modernizację wydzielonych pomieszczeń w budynku dawnego gimnazjum przy ul. Słowackiego 5 dla 24 dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat. Całość inwestycji wyniesie 660 000 zł., a udział własny gminy w wysokości 15 %.

(KS)

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej