Tygodnik DB2010

Prywatny folwark tymczasowego zarządcy powiatu

„Działając w imieniu własnym, jako Starosta Wałbrzyski” Krzysztof Kwiatkowski traktuje Powiat Wałbrzyski i jego budżet jak prywatny folwark. Przykład? Od początku 2019 roku wprowadzono ponad 5,3 mln zł wolnych środków do budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na zadania z niego realizowane. Z tego tylko 20 tysięcy zł (0,37%) na zadania, o które wnioskowali Radni Klubu #Dialog #Współpraca #Działanie, którzy startując z Komitetu Wyborczego Wyborców z poparciem Romana Szełemeja uzyskali ponad 38% głosów mieszkańców naszych gmin.

Czy myślą Państwo, że te pozostałe 99,6% wydatków Powiatu Wałbrzyskiego idzie na zadania, które są zgodne z wolą wyborców? Dlaczego jedne gminy są preferowane kosztem tych, które otwarcie mówią, co im się nie podoba w polityce prowadzonej przez Powiat Wałbrzyski? Zadania realizowane przez powiat finansowane są z podatków płaconych przez jego mieszkańców, dlatego wszystkie gminy powinny być traktowane równo.

Czy zatem pełniący mandat radnego Rady Powiatu Wałbrzyskiego i urząd Starosty Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski powinien przedkładać własny interes, urażoną dumę i kompleksy nad interes powiatu, i dobro mieszkańców wszystkich gmin?

Co Powiat Wałbrzyski traci na braku współpracy z Wałbrzychem, do której namawiają radni Klubu #Dialog #Współpraca #Działanie? Przede wszystkim możliwość udziału w podejmowaniu najważniejszych decyzji, kluczowych dla rozwoju całego regionu. Poza tym traci możliwość realizacji wielu wspólnych przedsięwzięć, między innymi na rzecz rozwoju i promocji atrakcji turystycznych.

W jakich obszarach powiat mógłby współpracować z Wałbrzychem, z korzyścią dla wszystkich gmin? Jest ich wiele, a te najważniejsze to:

– porozumienie w sprawie rozwoju komunikacji autobusowej między Wałbrzychem a wszystkimi gminami Powiatu Wałbrzyskiego, żeby do gmin powiatu kursowało więcej nowoczesnych i ekologicznych autobusów;

– budowa nowego schroniska dla zwierząt – Gmina Wałbrzych będzie budowała nowy obiekt. Powiat – dzięki współpracy z Wałbrzychem – mógłby zapewnić korzystanie ze schroniska na preferencyjnych warunkach przez wszystkie gminy Powiatu Wałbrzyskiego;

– wspólne, skoordynowane z Wałbrzychem inwestycje drogowe (tak jak np. jeszcze 4 lata temu wspólne przedsięwzięcie dotyczące budowy drogi od skrzyżowania ul. Noworudzkiej z ul. Kamieniecką w Wałbrzychu w kierunku Jugowic);

– wspólne projekty edukacyjne, które odpowiadają na zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy.

Zamiast takich działań ponad podziałami dla dobra wszystkich mieszkańców PowiatuWałbrzyskiego i całego regionu, mamy festiwal, kompromitujących cały samorząd, wystąpień publicznych starosty i jego zastępcy.

Czas powrócić do wysokich standardów w życiu i debacie publicznej prowadzonej w obrębie Powiatu Wałbrzyskiego. Czas, aby powróciła polityka równego i partnerskiego traktowania wszystkich samorządów i grup społecznych działających na terenie Powiatu. Mieszkańcy Powiatu Wałbrzyskiego muszą mieć poczucie godnej reprezentacji i sprawczości w decyzjach podejmowanych przez władze Powiatu.

Radni Klubu #Dialog #Współpraca #Działanie

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej