Tygodnik DB2010

Kwalifikacja wojskowa 

Od 01 kwietnia do 24 kwietnia 2019 r. w Wałbrzychu przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa. Powiatowa Komisja Lekarska Wałbrzych Miasto pracować będzie w Wałbrzychu przy ul. Słowackiego 26 (I piętro, telefon: 519 693 042).

Do kwalifikacji wojskowej obowiązani są stawić się po raz pierwszy mężczyźni urodzeni w 2000 roku, oraz starsi (do 24 roku życia), którzy do tej pory nie dopełnili tego obowiązku. Obowiązek ten dotyczy również kobiet urodzonych w latach 1995 – 1999, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół.

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy zobowiązana jest przedstawić dla potrzeb ewidencji wojskowej następujące dokumenty: wezwanie do kwalifikacji wojskowej; fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy; dokument stwierdzający poziom wykształcenia (świadectwo ukończenia szkoły) lub zaświadczenie o pobieraniu nauki; dowód osobisty lub inny dokument tożsamości; aktualne dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia.

Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która z ważnych przyczyn nie może się stawić przed Powiatową Komisją Lekarską Wałbrzych Miasto w wyznaczonym terminie zobowiązana jest bezwzględnie ustalić nowy termin zgłoszenia się z przedstawicielem Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu pod numerem telefonu: 74/ 6444702 lub 519 693 042.

(RED)

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej