Tygodnik DB2010

Nagrody za palmy i baby

Zarząd Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju ogłasza coroczny „Konkurs na najpiękniejszą i najsmaczniejszą babę wielkanocną” oraz „Powiatowy konkurs na wykonanie palmy wielkanocnej”.

W konkursie na najpiękniejszą i najsmaczniejszą babę wielkanocną może wziąć udział każdy, kto upiecze babę według domowego przepisu. Baby należy przynosić do restauracji hotelu Maria Helena w Szczawnie-Zdroju 18 kwietnia 2019 roku w godzinach od 16.30 do 17.00. Wręczenie nagród odbędzie się po rozstrzygnięciu konkursu tego samego dnia podczas Spotkania Wielkanocnego (Maria Helena godzina 17.00).

Z kolei „Powiatowy konkurs na wykonanie palmy wielkanocnej” ma na celu podtrzymanie wielowiekowej tradycji związanej z Niedzielą Palmową i Wielkanocą, pogłębianie wiedzy na temat symboliki palm wielkanocnych, integrację społeczności lokalnej, miast i gmin Powiatu Wałbrzyskiego oraz gości przebywających w naszym regionie. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: dzieci przedszkolne i ze szkół podstawowych, młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna oraz osoby dorosłe. Palmy mogą być zrobione przez uczestników z dowolnego materiału z zastrzeżeniem, że powstałe konstrukcje będą wykonane i transportowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa. Do konkursu nie będą dopuszczone palmy zakupione oraz niewykonane osobiście przez uczestników konkursu. Na ocenę palmy nie będzie miała decydującego wpływu wysokość konstrukcji. Palmy mają być stabilne w pozycji pionowej. Za najważniejsze kryterium uznane będą: pomysłowość, inwencja twórcza, dobór elementów zdobniczych (preferowane jest użycie materiału ekologicznego), kompozycja i kolorystyka.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w czwartek, 11 kwietnia 2019 r. o godz. 16.00 w hali spacerowej w Parku im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie – Zdroju. Do oceny palm organizatorzy powołają komisję konkursową. Palmy należy zgłaszać w dniu rozstrzygnięcia konkursu, we własnym zakresie, od godziny 14.00 do 15.00 do stanowiska komisji konkursowej w hali spacerowej. Każdej palmie zostanie przydzielony numer. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu. Ogłoszenie wyników nastąpi 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 16.30, a rozdanie nagród nastąpi w dniu 13 kwietnia 2019 r. (sobota) o godzinie o godz. 15.00 w hali spacerowej podczas Jarmarku Wielkanocnego. Za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii zostaną przyznane nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy. Fundatorami nagród są – Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu oraz Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój.

(RED)

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej