Tygodnik DB2010

I LO otwiera się

– Serdecznie zapraszamy na „Dzień Otwarty” w I Liceum Ogólnokształcącym w Wałbrzychu. Już 23 marca 2019 r. gimnazjalistów zapraszamy na godzinę 9.30, a ósmoklasistów na godzinę 11.30. Będzie to doskonała okazja do poznania szkoły i jej bogatej oferty edukacyjnej podczas bezpośrednich rozmów z uczniami i nauczycielami związanymi z poszczególnymi profilami: humanistycznym (z edukacją prawną, multimedialną i artystyczną), matematyczno-fizycznym (z informatyką), biologiczno-chemicznym (z ekologią i edukacją zdrowotną), dwujęzycznym (z maturą polską), dwujęzycznym (z maturą międzynarodowa). Poczujecie klimat szkoły, która kształci, inspiruje i przede wszystkim daje wybór – mówi Beata Urbaniak, zastępca dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu.

(RED)

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej