Tygodnik DB2010

Podziękowali za pracę

– Sołtys na zagrodzie równy wojewodzie – któż z nas nie zna tego powiedzenia? Sołtys to ważna osoba w każdej wsi. Z tej okazji w urzędzie Gminy Walim odbyło się uroczyste spotkanie sołtysów z władzami gminy.

Wójt Gminy Walim Adam Hausman oraz Przewodnicząca Rady Gminy Walim Zuzanna Bodurka złożyli zaproszonym gościom serdeczne życzenia pomyślności w realizacji planów w działalności sołeckiej oraz w życiu prywatnym. Wójt wraz z przewodniczącą rady gminy podziękowali sołtysom, a za ich pośrednictwem, również członkom rad sołeckich, za zaangażowanie i ich aktywną pracę na rzecz mieszkańców.

– Wszyscy nasi sołtysi są  niezwykle ważną częścią naszej małej Ojczyzny, a ich praca przekłada się na całokształt funkcjonowania gminy, jej rozwój i pomyślność. Gmina Walim ma 9 sołtysów. Ich praca i zapał w realizacji zadań, skierowanych na rzecz lokalnej społeczności od zawsze budziły uznanie i szacunek. Spotkanie upłynęło w radosnym nastroju, choć – jak to sołtysi – zawsze walczący o swoich mieszkańców i chętni do niesienia pomocy, poruszyli trudne i ważne kwestie, zmierzające do poprawy życia całej społeczności lokalnej. Jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia spełnienia wszystkich marzeń, a także życzymy sukcesów w działalności sołeckiej – podkreślił wójt Adam Hausman.

(RED)

Spotkanie sołtysów z władzami Gminy Walim.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej