Tygodnik DB2010

Dla rodzin i seniorów

Mieszkańcy Gminy Stare Bogaczowice mogą składać wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny oraz Ogólnopolskiej Karty Seniora.

Od stycznia 2019 roku weszły w życie nowe przepisy, zgodnie z którymi o Kartę Dużej Rodziny może ubiegać się każdy rodzic, który kiedykolwiek miał na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne. Wniosek można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach przy ul. Głównej 132 (budynek urzędu gminy piętro I, pok. 235) lub drogą internetową poprzez platformę Emp@tia – jeśli posiada się profil zaufany. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu m. in. oferty kulturalnej, rekreacyjnej i transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Informacje o przysługujących uprawnieniach można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl – Karta Dużej Rodziny.

Zachęcamy także wszystkie osoby, które ukończyły 60 lat do uzyskania Ogólnopolskiej Karty Seniora, która umożliwia jej posiadaczom korzystanie ze zniżek w partnerskich instytucjach kultury i w określonych punktach w całej Polsce. Karta seniora wydawana jest na wniosek osoby zainteresowanej i jest bezpłatna. Osoby zainteresowane uzyskaniem karty muszą wypełnić formularz wniosku oraz dołączyć kopertę zwrotną zaadresowaną na osobę ubiegającą się o wydanie karty i znaczek pocztowy. Wnioski dostępne są do pobrania na stronie www.glosseniora.pl, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach oraz u koordynatora Uniwersytetu III Wieku w Starych Bogaczowicach. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty i listą partnerskich podmiotów, które oferują zniżki seniorom (wszystkie informacje pod adresem https://glosseniora.pl/ogolnopolska-karta-seniora-2) oraz u pracowników GOPS Stare Bogaczowice. Istnieje możliwość zbiorczego przesłania wniosków, które zostaną złożone w ośrodku pomocy do końca marca 2019 r. Pracownicy GOPS służą pomocą w wypełnianiu wniosków.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy socjalni w godzinach pracy jednostki tj. poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do 15.30, wtorek od godz. 7.30 do 17.00, w piątek od godz. 7.30 do 14.00 lub telefonicznie (74) 8452 730.

(IL)

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej