Tygodnik DB2010

Elektrownia w Boguszowie

W Boguszowie – Gorcach powstanie nowoczesna elektrownia. Będzie to inwestycja w pełni ekologiczna, a prąd będą produkowały ogniwa fotowoltaiczne.

Podczas V Sesji Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc, która odbyła się 27 lutego 2019 r., rajcy jednogłośnie podjęli uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 30 lat.

– Działki o numerach ewidencyjnych: 14, 23, 24 i 25 w obrębie 3 Boguszów, będące własnością gminy, zostaną wydzierżawione firmie pod inwestycję. Na tym terenie powstanie elektrownia fotowoltaiczna oraz stacja transformatorowo – rozdzielcza. Firma El – Wind, czyli inwestor, uzyskała pozytywną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Inwestycja – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – położona będzie w obszarze o przeznaczeniu dla aktywności gospodarczej i zajmować będzie teren 7,5 hektara, z czego powierzchnię prawie 6,5 zajmować będą panele fotowoltaiczne – wyjaśnia Sebastian Drapała, zastępca burmistrza Boguszowa-Gorc.

Fotowoltaika to technologia zamiany promieniowania słonecznego w energię elektryczną za pomocą zbudowanych z reguły z krzemu paneli fotowoltaicznych. Dzięki elektrowni słonecznej można produkować energię elektryczną.

– Wyrażenie jednogłośnie zgodny na wydzierżawienie firmie El – Wind na 30 lat działek, świadczy o jednym – boguszowscy radni są zgodni co do jednego – ważna jest współpraca i jedność w pozyskiwaniu nowych przedsiębiorców i inwestycji dla miasta – podkreśla Sebastian Drapała.

(RED)

Rada Miejska Boguszowa – Gorc jednogłośnie wyraziła zgodę na wydzierżawienie gminnych gruntów na potrzeby elektrowni słonecznej.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej