Tygodnik DB2010

Ekologiczne inwestycje

Trwa remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Walimiu. Wymieniono instalację centralnego ogrzewania, przebudowując ją na ekologiczne ogrzewanie gazowe.

Zamontowano kocioł grzewczy z przewodem powietrzno – spalinowym, a w garażu dla samochodów bojowych OSP zamontowano nagrzewnicę wodną. W obiekcie obecnie trwa adaptacja pomieszczenia, w którym powstanie mieszkanie kryzysowe dla potrzeb mieszkańców w nagłych wypadkach, np. po pożarze. Wymienione zostały już okna, zamontowano nowoczesne ogrzewanie. Wykonany zostanie również węzeł sanitarny dla strażaków-ochotników. Odnawiane są także garaże remizy. Wszystkie prace finansowane są z budżetu Gminy Walim i wykonywane we własnym zakresie. Dotychczasowy koszt inwestycji to kwota 64 tys. zł.

Przypominamy: w ubiegłym roku został wyremontowany budynek Wiejskiego Domu Kultury w Dziećmorowicach. Została tam przeprowadzona termomodernizacja budynku, wymienione zostały schody, posadzki, instalacje sanitarne, kotłownia, całkowicie wyremontowano salę, dobudowano piętro, na którym zlokalizowano bibliotekę i czytelnię, powstała pracownia komputerowa z klimatyzacją. W budynku tym, na piętrze, mieszczą się już wcześniej oddane do użytku 3 lokale komunalne. Obecnie prowadzone są prace remontowe na parterze, w pomieszczeniach po byłej świetlicy. Powstaną tam kolejne dwa mieszkania komunalne dla mieszkańców. Dostosowano już rozkład pomieszczeń do nowej funkcji, przebudowano instalację elektryczną, wentylacyjną oraz wodno-kanalizacyjną. Ponieważ Gmina Walim stawia na ekologię, to na potrzeby ogrzewania zamontowano w remontowanych pomieszczeniach piece akumulacyjne. Zadnie to jest całkowicie finansowane z budżetu gminy i wykonywane we własnym zakresie.

– Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy, dlatego  mając na uwadze potrzeby mieszkańców, spełniających kryteria przepisów prawa, powstają nowe lokale mieszkalne – mówi Adam Hausman, Wójt Gminy Walim.

(AM)

W budynkach publicznych w Gminie Walim instalowane jest ekologiczne gorzewanie.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej