Tygodnik DB2010

O bezpieczeństwie osób starszych

W Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu odbyło się forum dyskusyjne poświęcone szeroko pojętemu bezpieczeństwu osób starszych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji publicznych oraz wałbrzyscy dziennikarze. Policjanci spotykają się także z seniorami w gminach powiatu.

Celem forum było przekazanie i usystematyzowanie informacji dotyczących działań podejmowanych przez pracowników różnych instytucji i przekazanie ich za pośrednictwem mediów do jak najszerszego grona odbiorców. Spotkanie przygotowali i poprowadzili policjanci Zespołu Komunikacji Społecznej oraz Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Jako pierwszy głos zabrał Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu nadkomisarz Rafał Siczek, który podczas przemówienia powitał także zaproszonych gości.

W Forum Dyskusyjnym „Bezpieczeństwo osób starszych”, oprócz policji, udział wzięli przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowych Podzamcze, Skarbek oraz Górnik, a także pracownicy instytucji takich jak ZUS, KRUS, Wodociągi Wałbrzyskie, Tauron Dystrybucja, NFZ oraz wałbrzyscy dziennikarze.

– Celem głównym spotkania była dyskusja nad działaniami profilaktycznymi i edukacyjnym dla seniorów oraz sposobami dotarcia z nimi do jak najliczniejszej grupy odbiorców. Przedstawiciele zaproszonych instytucji szeroko opisali sytuacje, w których ich pracownicy pukają do mieszkań prywatnych. Przedstawili wzory dokumentów jakie powinny oni posiadać. Podkreślali również, że w żadnym wypadku przedstawiciele firm nie pobierają jakichkolwiek opłat czy prowizji. Udział w forum wałbrzyskich dziennikarzy miał zagwarantować, iż informacje przekazane podczas spotkania dotrą do szerokiego grona odbiorców – zarówno seniorów, jaki i ich rodzin. Wykorzystane zostaną on również w działaniach profilaktycznych prowadzonych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu podczas spotkań edukacyjnych z seniorami – relacjonuje Zespół Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

Policjanci prowadzą także działania prewencyjne w gminach powiatu wałbrzyskiego. Członków Koła Emerytów i Rencistów Gminy Walim, w sali Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, odwiedził Marcina Surma, Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji w Głuszycy. Podczas spotkania poruszone zostały kwestie bezpieczeństwa starszych osób w ramach akcji „Bezpieczny Senior”. W trakcie pogadanki funkcjonariusz policji wyjaśniał zasady działania oszustów na tzw. “wnuczka”, “gazownika” czy “policjanta” oraz metody naciągaczy. Przybliżył również zasady postępowania w przypadku zagrożenia oraz radził, jak skutecznie można poprawić swoje bezpieczeństwo.

Policjant podkreślił również, żeby czujnie obserwować osoby starsze mieszkające samotnie lub chore, które – wychodząc z domu – stają się zagubione i nie potrafią odnaleźć drogi powrotnej.

– Ze spotkania należy wyciągnąć wniosek, że dbanie o własne bezpieczeństwo, sprawdzanie zdobywanych informacji, ale także duża uwaga na innych, pozwolą bardziej bezpiecznie funkcjonować. To już kolejne spotkanie z cyklu szkoleń dla osób starszych, uczące, jak zachować się w trudnych czy kryzysowych sytuacjach. Nasi seniorzy nie tylko nabywają nową wiedzę i umiejętności, ale także skutecznie wymieniają się swoimi doświadczeniami. Należy tu podkreślić, że spotkania te odbywają się dzięki wspaniałej współpracy naszych emerytów z policjantami z Komisariatu Policji w Głuszycy. W spotkaniu uczestniczyło około 30 osób – podkreślają organizatorzy.

(RED)

Marcina Surma z Komisariatu Policji w Głuszycy spotkał się z seniorami z Gminy Walim.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej