Tygodnik DB2010

Nieruchomości do kupienia

Burmistrz Miasta Lubawka informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka Plac Wolności – 1, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Lubawka. Wykaz Nr 2.2019 wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu, mogą składać wnioski do dnia 04 kwietnia 2019 roku.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia, Geodezji i Rozwoju Wsi tutejszego Urzędu.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej