Tygodnik DB2010

Obwodnica za 307 mln zł

Wyboru wykonawcy budowy obwodnicy Wałbrzycha ndokonał nadzorujący przedsięwzięcie Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu. Zwycięska oferta złożona przez Budimex S.A. opiewa na 307 mln zł.

Obwodnica zachodnia to największa inwestycja drogowa w powojennych dziejach Wałbrzycha. Procedura przetargowa, w której uczestniczyło 7 renomowanych firm, trwała długo, jednak jej wynik w ustalonym terminie nie doczekał się odwołania. Tym niemniej umowa może być podpisana dopiero w marcu, o ile pozytywną opinię wyda Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Według planu powstanie 6-kilometrowa dwujezdniowa droga z trzema wiaduktami i dwoma węzłami drogowymi przy ul. Żeromskiego i Reja. Inwestycja obejmuje m.in. oświetlenie drogi, ekrany akustyczne i sieć kanalizacji deszczowej. Jej efektem będzie szybkie połączenie dzielnic północnych i centrum miasta. Korki na tym kierunku od dekad są największym utrapieniem wałbrzyskich kierowców.

(AR)

Zachodnia obwodnica Wałbrzychu zostanie dokończona.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej