Tygodnik DB2010

Nowe dowody osobiste

N– W związku z wejściem w życie z dniem 4 marca 2019 r. ustawy o dowodach osobistych z warstwą elektroniczną – e-dowód, informujemy że usługa składania wniosków o wydanie dowodu osobistego za pośrednictwem platformy e-puap zostaje zawieszona o godz. 0.00 z 26 na 27 lutego br. i ponownie włączona 4 marca. Ponadto w dniu 1.03.2019 r. biuro dowodów osobistych będzie przyjmować wnioski o wydanie dowodu osobistego na podstawie jeszcze obowiązujących przepisów w godz. 7.30-11.00. Po tym czasie system do obsługi dowodów osobistych zostanie wyłączony przez Ministerstwo Cyfryzacji, celem dostosowania do zmieniających się przepisów. Ponowne przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego z warstwą elektroniczną rozpocznie się 4 marca br. tj. w poniedziałek od godz. 7.30 – wyjaśnia Edward Szewczak, Rzecznik Prasowy Prezydenta Wałbrzycha.

(RED)

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej