Tygodnik DB2010

Bawią i uczą

Ośrodek Społeczno-Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu, tradycyjnie przedstawił dzieciom atrakcyjny i pożyteczny program zajęć podczas ferii zimowych.

Podczas spotkania z funkcjonariuszami straży miejskiej, dzieci zapoznały się z zasadami bezpiecznego spędzania wolnego czasu i korzystania z portali społecznościowych. Na spotkaniu z przedstawicielami Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego uzyskali wiedzę z zakresu prawidłowego i zdrowego odżywiania. Zajęcia recyklingowe zorganizowała Fundacja Recal, a warsztaty przeprowadzone przez przedstawiciela Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych poświęcone były dokarmianiu zwierząt podczas zimy. Zajęcia urozmaicono prezentacją multimedialną i konkursem związanym z pozyskanymi wiadomościami. Po zajęciach, na pobliskich drzewach dzieci rozwieszały karmę dla ptaków. Uczestniczyły również w pieszej wycieczce do Książańskiego Parku Krajobrazowego, gdzie zapoznawały się z tropami zwierząt. Prawdziwa zima umożliwiła zjazdy na sankach oraz śnieżne rywalizacje. Natomiast na zajęciach plastycznych dzieci wykonywały prace na konkurs „Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe”. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz na fantomie i nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Sporą frekwencją cieszyły się zabawy sprawnościowe, turnieje i zawody sportowe. Dla zainteresowanych udostępniono pracownie komputerową. Ferie zakończyła zabawa, podczas której dzieci brały udział w licznych konkursach prowadzonych rzez animatorkę.

(BAS)

Pokaz pierwszej pomocy na fantomie.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej