Tygodnik DB2010

Zasłużony biskup

Burmistrz Głuszycy Roman Głód oraz Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Głuszycy Edyta Popek wręczyli księdzu biskupowi dr. Markowi Mendykowi tytuł „Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca”. Pochodzący z Głuszycy biskup pomocniczy legnicki obchodził swoją 10 rocznicę święceń biskupich.

W czasie mszy św. w kościele pw. Chrystus Króla w Głuszycy, 10 lutego br. wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Głuszycy odczytała treść uchwały nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Głuszycy z 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca” księdzu biskupowi dr Markowi Mendykowi. Na uroczystość przybyli prałat Ryszard Uryga – proboszcz parafii pw. Trójcy Świętej w Jedlinie – Zdroju, ks. Sławomir Augustynowicz – proboszcz  parafii pw. Chrystusa Króla, ks. Janusz Krzeszowiec – proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski w Głuszycy Górnej, księża wikariusze, zastępca burmistrza Głuszycy Grzegorz Szymański, przedstawiciele Rady Miejskiej w Głuszycy oraz wielu głuszyczan i przyjaciół księdza biskupa.

(SJ)

Uroczyste nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca” ks. biskupowi Markowi Mendykowi.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej