Tygodnik DB2010

Rozmawiali o śmieciach

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Boguszowie-Gorcach wzięli udział w spotkaniu z władzami miasta, powiatu, radnymi oraz mieszkańcami na ul. Kosynierów przy bazie firmy „Komunalnik”.

– W spotkaniu, którego tematem było gromadzenie śmieci na terenie bazy firmy, która zajmuje się zbieraniem odpadów pochodzących z Wałbrzycha, udział wzięli także przedstawiciele fundacji Ekopatrol Dolny Śląsk. Obecny na miejscu przedstawiciel firmy „Komunalnik” przedstawił sposób w jaki firma składuje i transportuje zbierane odpady. Wobec niezadowolenia mieszkańców z obecnie panującej sytuacji w wskazanej bazie, władze miasta oraz powiatu, jak również Ekopatrolu, zapowiedziały podjęcie działań zmierzających do likwidacji powstałych nieprawidłowości. W trakcie spotkania wyznaczeni pracownicy „Komunalnika” zbierali śmieci porozrzucane przez wiatr poza terenem bazy. Funkcjonariusze Straży Miejskiej Boguszowa – Gorc będą na bieżąco monitorowali stan faktyczny terenów wokół bazy – wyjaśniają przedstawiciele boguszowskiej straży.

(RED)

Spotkanie z mieszkańcami na ul. Kosynierów w Boguszowie-Gorcach.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej