Tygodnik DB2010

Umowa o partnerstwie

W Siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu została podpisana Umowa o współpracy między uczelnią, reprezentowaną przez rektora – profesora Piotra Jurka, a Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Jedlinie- Zdroju, który reprezentowała dyrektor Katarzyna Lepis.

– Celem umowy jest współpraca w dziedzinie dydaktyki. Między innymi dzięki niej możliwy będzie dostęp naszych uczniów do zasobów bibliotecznych uczelni, uczestnictwo kadry pedagogicznej szkoły w wykładach otwartych, konferencjach i sesjach naukowych, podejmowanie przez obie jednostki wspólnych przedsięwzięć kulturalnych i środowiskowych. Również szkoła – jako ośrodek dydaktyczno-wychowawczy – umożliwi odbywanie praktyk studenckich, badań naukowych, umożliwi także wykonywanie studentom i nauczycielom działań wolontariatu i realizację zajęć w ramach piłki nożnej dla dziewcząt – wyjaśnia Katarzyna Lepis.

(KL)

Profesora Piotr Jurek i dyrektor Katarzyna Lepis.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej