Tygodnik DB2010

Dofinansują zatrudnienie

Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż w chwili obecnej dysponuje środkami finansowymi dostępnymi zarówno dla osób bezrobotnych, jak również przedsiębiorców chcących zatrudnić osoby bezrobotne.

Dostępne formy aktywizacji realizowane są przy wsparciu środków w ramach Funduszu Pracy, jak również Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obecne nabory wniosków dotyczą: staży, prac interwencyjnych oraz bonu na zasiedlenie.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy urzędu, w tym w zakresie:

  1. staży – pok. 106, tel. (74) 84 07 378,
  2. prac interwencyjnych – pok. 107, tel. (74) 84 07 367 lub (74) 84 07 368,
  3. bonu na zasiedlenie – pok. 107, tel. (74) 84 07 367 lub (74) 84 07 368.

Nadto wszelkie bieżące komunikaty dostępne są na stronie internetowej urzędu www.walbrzych.praca.gov.pl

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej