Tygodnik DB2010

Nowoczesna przestrzeń

Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Nowoczesna przestrzeń Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy” odbyło się 15 stycznia w wyremontowanej głuszyckiej bibliotece. Dzięki przeprowadzonym pracom przestrzeń gminnej instytucji kultury stanie się miejscem przyjaznym dla mieszkańców chcących skorzystać z oferty czytelniczej i kulturalnej.

W ramach projektu przeprowadzono remont i modernizację pomieszczeń i korytarzy w części budynku CK-MBP wraz z remontem i modernizacją pomieszczeń sanitarnych oraz z przebudową strefy wejścia i z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Wymianie i renowacji poddane zostały także stolarka okienna i drzwiowa. Przeprowadzono również wymianę instalacji elektrycznej, teleinformatycznej oraz części instalacji centralnego ogrzewania.

Środki na remont i modernizację głuszyckiego centrum kultury pozyskane zostały w ramach programu „Infrastruktura Domów Kultury” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który przyznał dotację dla Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy. Realizację projektu wsparła wkładem własnym Gmina Głuszyca. Całość zadania wyniosła 341 666,50 zł, z czego 80 procent dofinansowania pochodzi ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury, a 20 procen wartości zadania stanowi wkład Gminy Głuszyca.

-Podziękowania za finansowe wsparcie kierujemy do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego reprezentowanego przez dyrektora Narodowego Centrum Kultury- dr . hab. Rafała Wiśniewskiego, prof. UKSW oraz do burmistrza Głuszycy Romana Głoda. Dziękuję osobom, które przygotowały wniosek projektowy oraz  wszystkim, którzy dokładali starań, by inwestycja została  właściwie zrealizowana – powiedziała pełniąca obowiązki dyrektora CK-MBP Sabina Jelewska.

Burmistrz Głuszycy Roman Głód przekazał także podziękowania Michałowi Dworczykowi – szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i posłowi na Sejm RP.

(SJ)

Uroczyste otwarcie odnowionego budynku Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej