Tygodnik DB2010

Punkt interwencji kryzysowej

W Jedlinie-Zdroju od stycznia rozpocznie działalność punkt interwencji kryzysowej. Szeroko rozumiane pojęcie ,,kryzysu” występujące u osób lub rodzin, będzie wspierane w jego przezwyciężeniu przez specjalistów.

– Punkt będzie się mieścił w budynku Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju. Tu uzyskają Państwo bezpłatną i fachową pomoc, m.in. z zakresu: problemu alkoholowego w rodzinie; problemów z narkotykami, dopalaczami; z przemocą w rodzinie; problemów wychowawczych; problemów małżeńskich – wyjaśnia Leszek Orpel, burmistrz Jedliny-Zdroju.

W Punkcie Interwencji Kryzysowej w Jedlinie – Zdroju będzie świadczona następująca pomoc:

– psychologiczna i psychopedagogiczna tym osobom i rodzinom, które znajdują się w kryzysie psychicznym oraz doświadczających przemocy w rodzinie,

– w nagłych zdarzeniach i przeżyciach traumatycznych,

–  terapia indywidualna lub rodzinna oraz poradnictwo psychologiczne czy psychopedagogiczne,

– od drugiego półrocza roku 2019 – konsultacje i pomoc prawna –  uzależnione będą od możliwości delegowania konsultanta w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej,

– konsultacje w sprawach uzależnień ( alkohol, narkotyki, dopalacze),

– pomoc terapeutyczna oraz działania profilaktyczne przez propagowanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia  sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi.

W punkcie interwencji kryzysowej pracować będą terapeuci uzależnień i specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy. Także będzie można liczyć na wsparcie psychopedagogiczne. Szczegółowe informacje o dniach i godzinach otwarcia punktu będzie można uzyskać w styczniu, pod numerami telefonów 74 8455 365 , 74 8805 333, a także 74 8455 249.

(RED)

Punkt interwencji kryzysowej będzie się mieścił w budynku Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej