Tygodnik DB2010

Wybiorą sołtysów

wWójt Gminy Stare Bogaczowice zaprasza do wzięcia udziału w planowanych zebraniach wiejskich na terenie gminy, w trakcie których m.in. odbędą się wybory: sołtysa oraz rady sołeckiej. Szczegółowy harmonogram zebrań, oraz ich tematyka zostaną podane w obwieszczeniach, które ukażą się 7 dni przed terminem zebrania.

10 stycznia na godzinę 17.00, zaplanowane jest zebranie w Chwaliszowie; 14 stycznia na godzinę 16.00 zaplanowane jest zebranie w Nowych Bogaczowicach, a 16 stycznia na godzinę 16.00 zostało zaplanowane zebranie w Jabłowie.

(WŚ)

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej