Tygodnik DB2010

Nagroda starosty

18 grudnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu odbyło się wręczenie dorocznej nagrody Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2018 r. Tegoroczną laureatką nagrody została Iwona Czech ze Szczawna-Zdroju. W imieniu Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego nagrodę wręczył Starosta Wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski.

– Ceniąc pani działalność, pragnę wyrazić słowa uznania za podtrzymywanie tradycji i budowanie polskiej kultury. Pani twórcza praca i osiągnięcia w tak różnych dziedzinach zasługują na podziw i szacunek. Gratuluję zaangażowania oraz poświęcenia dla działalności kulturalnej – powiedział Starosta Wałbrzyski.

Iwona Czech jest inicjatorem opieki nad Pomnikiem Ułanów Nadwiślańskich na Czerwonym Polu, organizatorem: części literackiej Koncertów Noworocznych w Teatrze Zdrojowym, konkursów fotograficznych dla młodych fotografów, koordynatorką ogólnopolskiej akcji „Pola Nadziei”. Od 2010 r. jest członkiem Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju. Jest autorem licznych publikacji o tematyce turystyczno-historycznej np. „Szczawno-Zdrój wczoraj i dziś”, „Gerhard Johann Robert Hautpman. Szczawieńskie ślady”, „Kurort w Szczawnie-Zdroju”, „Szczawieński kiosk meteorologiczny”, „Samuel August Zemplin- twórca uzdrowiska w Szczawnie-Zdroju”, „Szczawno Zdrój. Bitwa na Czarownym Wzgórzu”. Autorka wielu referatów wygłaszanych na konferencjach w Szczawnie-Zdroju, Legnicy i Wałbrzychu. W 2011 r. została wyróżniona przez kapitułę nagrody „Pozytywista Roku” w kategorii oświata, w 2013 r. zajęła III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na tłumaczenie wierszy poety Hermana Stehra, a w 2016 r. została odznaczona Odznaką Honorową Srebrną zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.

(NS)

Iwona Czech odebrała nagrodę z rąk starosty Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej