Tygodnik DB2010

Rewitalizacja na finiszu

Projekt „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowiskowej części miasta Jedlina-Zdrój”, którego wartość wyniosła blisko 3 miliony złotych, jest już na ukończeniu. Większość zadań została już zrealizowana.

Projekt został podzielony na dwie części. Część pierwsza – „Przebudowa i modernizacja przestrzeni i zieleni miejskiej” już się zakończyła. Trwają jeszcze ostatnie prace związane z drugą częścią projektu:„Przebudowa i modernizacja budynków”. Warto zaznaczyć, że Gmina Jedlina-Zdrój na realizację tego projektu otrzymała dofinansowanie w ramach umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej.

– Głównym celem tego projektu była rewitalizacja centrum Jedliny-Zdroju. Udało się to osiągnąć przez poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, poprawę dostępności do obiektów publicznych dla osób niepełnosprawnych oraz przez zagospodarowanie zdegradowanych budynków i nadanie im nowych funkcji, a także wzrost poziomu usług ogólnomiejskich. W ramach tego projektu uporządkowana została przestrzeń miejska, powstały nowe miejsca parkingowe, nowe ścieżki terenowe, pojawiły się nowe nasadzenia, aleja Niepodległości została zmodernizowana, a wejście do budynku Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju zostało przebudowane i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z kolei pawilon handlowo-usługowy przy ulicy Sienkiewicza 1 przeszedł gruntowy remont i będzie się w nim mieścił punkt informacji turystycznej – wylicza Leszek Orpel, burmistrz Jedliny-Zdroju.

W tej chwili dobiegają końca prace związane z remontem budynku byłej rozlewni wód mineralnych i piwa – po zakończeniu prac będzie to budynek socjalno-gospodarczy i gospodarczo-magazynowy.

– Warto również wspomnieć o zagospodarowaniu terenu u zbiegu ulic Sienkiewicza i Lipowej, zagospodarowaniu terenu wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Lipowej, zagospodarowaniu terenu wraz z budową parkingu przy Domu Zdrojowym, budowie chodnika łączącego parking przy ul.Lipowej z parkingiem przy Domu Zdrojowym, budowie parkingu i schodów przy pl.Zdrojowym 6, zagospodarowaniu poboczy wzdłuż ulicy Sienkiewicza oraz utwardzeniu ścieżki i budowie schodów od Słonecznej Promenady do Parku Linowego. Dzięki tym działaniom poprawiła się estetyka i funkcjonalność naszego miasta – dodaje Leszek Orpel.

(KS)

Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowiskowej części miasta Jedlina-Zdrój dobiega końca.

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej