Tygodnik DB2010

Dofinansowali kształcenie pracowników i pracodawców

W bieżącym roku kalendarzowym Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) wspierał działania lokalnych pracodawców związane z dofinansowaniem kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Nabór oraz ocena wniosków przeprowadzona została w formie konkursów. Zainteresowanie ze strony pracodawców niniejszymi środkami było duże. Urząd starał się udzielić wsparcie jak największej grupie pracodawców zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych swoich pracowników.

W ramach ogłoszonych konkursów ocenie poddanych zostało łącznie 87 wniosków
o przyznanie środków KFS, w wyniku której 36 pracodawców otrzymało wnioskowaną pomoc.

Pomoc finansowa w łącznej wysokości 332.913,00 zł wypłacona została pracodawcom na sfinansowanie zaplanowanych przez nich działań na rzecz kształcenia ustawicznego 198 osób (zarówno pracowników, jak i samych pracodawców).

Największym zainteresowaniem wśród klientów cieszyły się kursy i studia podyplomowe, głównie z zakresu rachunkowości oraz księgowości i podatków. Oprócz ww. działań  pracodawcy wybierali również różnego rodzaju kursy z zakresu: doskonalenia technik sprzedaży, zarządzania produkcją, fizjoterapii, nauki języków obcych,spawalnictwa, fryzjerstwa oraz kursy dla kandydatów na kierowców.

(AM)

Tags:

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej