Tygodnik DB2010

Zbierają deklaracje

Gmina Mieroszów, wspólnie z gminami z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej, przystąpiła do przygotowania wspólnego wniosku o dotację ze środków Unii Europejskiej na wymianę kotłów opalanych paliwem stałym (np. koks, węgiel, ekogroszek) na bardziej przyjazne środowisku źródła ciepła.

 

– W ramach projektu możliwe będzie dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych (np. wymiana kotła, instalacji grzewczej) w budynkach jednorodzinnych oraz lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Przewidujemy, że na ten cel mieszkańcy będą mogli otrzymać dotację w maksymalnej wysokości 25 tys. zł dla budynku jednorodzinnego i 10 tys. zł dla mieszkania w budynku wielorodzinnym (wartości mogą ulec zmianie) nie więcej jednak niż 70% wydatków poniesionych na inwestycję. Abyśmy mogli dla mieszkańców gminy złożyć wniosek o dotację w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego prosimy Państwa o zgłaszanie wstępnej deklaracji udziału w projekcie, która pozwoli nam na prawidłowe przygotowanie wniosku o dotację. Bez Państwa aktywnego udziału nie zrealizujemy projektu na terenie naszej gminy. Wstępną deklarację udziału w projekcie można złożyć za pośrednictwem internetu korzystając z adresu http://gminamieroszow.badanie.net/ lub w wersji papierowej na formularzu zgłoszenia. Aby móc złożyć deklarację za pośrednictwem internetu w pierwszej kolejności musicie Państwo uzyskać hasło, które udostępni Państwu pracownik Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, Referat Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych pod nr tel. 74 8494 335. Formularz drukowany zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie, Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów w Referacie Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, pokój nr 14 (III piętro). Wstępne deklaracja udziału w projekcie można będzie składać w terminie do 31.12.2018 r. Złożenie deklaracji nie gwarantuje uzyskania dotacji, ale osoby, które rzetelnie wypełnią deklaracje mogą liczyć na preferencje w sytuacji uzyskania przez projekt dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Przed wypełnieniem zgłoszenia prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami wypełniania. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Referatem Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych pod nr tel. 74 8494 335. Przewidujemy organizację spotkań w celu ułatwienia Państwu wypełniania zgłoszeń. O terminach spotkań będziemy informować odrębnym komunikatem – wyjaśnia burmistrz Andrzej Lipiński.

(RED)

SONY DSC

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej