Tygodnik DB2010

Dotacje dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu serdecznie zaprasza osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie do składania wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jeżeli zatem masz pomysł na własną firmę, motywację do podjęcia pracy na własny rachunek, jednak nie posiadasz wystarczających środków czy oszczędności – przyjdź do nas. Nadal dysponujemy środkami przeznaczonymi na dotacje.

Szczegółowych informacji na ten temat udzielają pracownicy Wydziału Instrumentów Rynku Pracy, pok. 104, nr tel. 74/8407384. Stosowne dokumenty (wzór wniosku wraz z załącznikami) można pobrać również ze strony internetowej Urzędu www.walbrzych.praca.gov.pl z zakładki Dokumenty do pobrania.

(AM)

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej