Wymiana kotłów

Polecamy20 listopada, 2018

30 października 2018 roku Gmina Mieroszów podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania „Poprawa środowiska naturalnego w Gminie Mieroszów poprzez zmianę systemu ogrzewania”. Projekt obejmuje wymianę starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne kotły gazowe, elektryczne oraz kotły na paliwa stałe lub biomasę co najmniej klasy 5. W wyniku realizacji zadania zostanie zlikwidowanych około 40 szt. starych i nieekologicznych źródeł ciepła, co przyczyni się do redukcji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Całkowita wartość przedsięwzięcia to ponad 600 tysięcy złotych, natomiast dofinansowanie przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w formie pożyczki wynosi 300 tysięcy złotych. Więcej informacji na temat projektu na stronie internetowej WFOŚiGW: www.wfosigw.wroclaw.pl.

(RED)

Tagi: , ,