Tygodnik DB2010

Remontują drogi

Ponad milion złotych kosztować będzie remont kilku odcinków dróg w Jedlinie-Zdroju. Prace w ramach projektu o nazwie „Przebudowa dróg gminnych: ul. Łąkowa, zjazd do tartaku, ul. Zbigniewa Herberta, ul. Górnicza, ul. Wałbrzyska w Jedlinie-Zdroju” już się rozpoczęły.

 

Na to zadanie Gmina Jedlina-Zdrój pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Celem tego zadania jest poprawa komunikacji do miejsc będących centrami społeczno-kulturalnymi, zlokalizowanych w poszczególnych częściach Jedliny-Zdroju, a także ułatwienie korzystania z infrastruktury miejskiej mieszkańcom Jedliny-Zdroju poprzez podniesienie standardów dróg, co z kolei spowoduje nie tylko poprawę bezpieczeństwa i upłynnienie ruchu w kluczowych punktach miejscowości, ale też ułatwi dostęp do obiektów użyteczności publicznej, takich jak na przykład szkoły czy centra przesiadkowe. Ważna jest również poprawa dostępności do oferty usług turystycznych skierowanych do odwiedzających miasto turystów i kuracjuszy oraz zwiększy potencjał turystyczny miasta uzdrowiskowego, jakim jest Jedlina-Zdrój.

(KS)

 

Jedlina – Zdrój wyda ponad 1 mln. zł na remonty dróg.

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej