Tygodnik DB2010

Polonia – symbol tradycji

Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA wraz z Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze zapraszają do oglądania wystawy zatytułowanej „Polonia symbol tradycji – znak nowoczesności w stulecie odrodzenia Polski, Duch – Nadzieja – Naród – Zwycięstwo”. Przedsięwzięcie powstało w oparciu o finansowe wsparcie w ramach projektu „Niepodległa” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dotacje miast Jeleniej Góry i Wałbrzycha. Kuratorem wystawy jest Andrzej Holeczko-Kiehl z Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Rozbudowany tytuł wystawy skupia uwagę na Polonii. Wizerunek Polonii jako kobiety, matki i bohaterki, ale także jako idei narodowej, ducha i nadziei zgromadził na wystawie prace najwybitniejszych polskich twórców. W pracach Jana Styki, Jacka Malczewskiego, Wlastimila Hofmana czy Jana Matejki odnajdujemy tradycyjne, mitologiczne i religijne wyobrażenie symbolu polskości. W innych miejscach wystawy, w pracach Kaspra Pochwalskiego czy Andrzeja Boja Wojtowicza towarzyszy mu całkiem współczesne, nowoczesne spojrzenie na symbol. Polonia ukazana nie wprost, z pominięciem wizerunku postaci, poprzez sceny typowo polskie – ilustrujące wydarzenia historyczne, polską przyrodę czy anegdotę historyczną bez trudu trafiają do uczuć odbiorcy. Może właśnie w kontekście całej wystawy te oddziałują najmocniej. W tej grupie przyciągają prace Franciszka Streitta, Jacka Malczewskiego, Włodzimierza Tetmajera, Szymona Mondzaina, Jerzego Dudy-Gracza czy Józefa Panfila.

Tytuł wystawy zachęca widza do odszukania idei Polonii: Ducha – Nadziei – Narodu – Zwycięstwa. Zadanie nie jest proste. Głęboka wiedza historyczna, w oparciu o którą powstawały prace prezentowane na wystawie jest dla nas współczesnych dostępna, ale czy zapoznana? Postacie historyczne reprezentujące ugrupowania polityczne, odrębne wizje Polski Niepodległej, symbolika stosowana przez artystów zarówno w przedstawianiu detali jak i w szerokiej panoramie wymaga obecności przewodnika lub, a raczej także stworzenia atmosfery swobodnej dyskusji – stawiania pytań, poszukiwania odpowiedzi, krążenia wokół wizerunku Polonii. Jesteśmy w samym środku koncepcji sztuki narodowej, która rodziła się w dziewiętnastym wieku po upadku Rzeczpospolitej Obojga Narodów, w trakcie powstań narodowych, w trudach odzyskiwania tożsamości narodowej w Polsce Niepodległej oraz w niezawisłej Polsce lat 1918-1939 i po 1989 roku.

Do wystawy został wydany album pamiątkowy w nakładzie 1000 szt. wraz z tłumaczeniem na język angielski, w którym znajdują się reprodukcje wszystkich prezentowanych na wystawie dzieł wraz z notami katalogowymi. Album zawiera artykuły dotykające pojęcia sztuki, jej znaczenia dla kultury polskiej, czy wątków historycznych.

Wystawa adresowana jest do szerokiego grona odbiorców i realizuje cel rzetelnie udokumentowanego twórczością artystyczną przedstawienia historii kształtowania się wolnej i niepodległej Polski. Od 29 czerwca do 16 września 2018, prezentowana była w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, a od 23 września do 18 listopada można ją oglądać w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA w Zamku Książ w Wałbrzychu.

Patronat nad wystawą objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Ordynariusz Diecezji Świdnickiej Jego Ekscelencja Ks. Biskup Ignacy Dec, Ordynariusz Diecezji Legnickiej Jego Ekscelencja Ks. Biskup Zbigniew Kiernikowski, Prezydent Miasta Jeleniej Góry Marcin Zawiła, Prezydent Miasta Wałbrzycha Roman Szełemej.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

(BWA)

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej