Tygodnik DB2010

Powiat wspiera strażaków

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego, realizując ustawowe zadanie ochrony przeciwpożarowej, przekazał na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu 74 sztuki węży strażackich o łącznej wartości blisko 13 000 zł.

 

Przekazane węże będą służyły funkcjonariuszom straży pożarnej w trakcie prowadzenia akcji gaśniczych również na obszarze powiatu wałbrzyskiego.

– Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu wałbrzyskiego jest dla nas bardzo ważne. Stale wspieramy wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, przekazując niezbędny sprzęt ratowniczy. Ze względu na ostatnie wydarzenia związane z pożarami obszarów leśnych, podjęliśmy decyzję o zakupie węży strażackich, które są niezbędnym elementem wyposażenia jednostek- powiedział podczas uroczystego przekazania sprzętu wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski.

(NS)

Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

 

Od lewej: Stanisław Janor, Krzysztof Kwiatkowski, Mirosław Potapowicz i Bogusław Uchmanowicz.

Tags: , , , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej