Tygodnik DB2010

Podzamczanie zadecydują

Rada Wspólnoty Samorządowej Podzamcze, zwraca się z prośba do mieszkańców osiedla o jak najliczniejsze poparcie jej projektów, których realizacja powinna w sposób istotny wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w tej części Wałbrzycha.

 

podzamcze glosowanie

 

 

 

 

 

Pierwszy z projektów zakłada zainstalowanie ośmiu kamer monitoringu w miejscach, w których dotychczas najczęściej dochodziło do zakłócania spokoju i porządku publicznego. Drugi projekt dotyczy budowy siłowni zewnętrznej. Korzystanie z jej urządzeń wpływa korzystnie na podtrzymanie zdrowia i rozwój sprawności fizycznej.

Rada podkreśla, że całkowite sfinansowanie tych projektów nastąpi ze środków wałbrzyskiego budżetu partycypacyjnego.

Oba projekty będzie można poprzeć w głosowaniu, które odbędzie się w dniach 1 – 10 września w Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Palisadowej 48. Głosować też można będzie za pośrednictwem Internetu na stronie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, a także w Biurze Obsługi Klienta tego urzędu.

(BAS)

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej