Tygodnik DB2010

Dofinansują oświatę

Rada Miejska Świebodzic dokonała zmian w tegorocznym budżecie gminy i w okręgach wyborczych na terenie gminy. Rajcy odłożyli za to decyzję w sprawie świebodzickiego odpowiednika Karty Dużej Rodziny.

absolutorium

 

 

 

 

 

Jako pierwszą radni miejscy przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie. Na jej mocy wprowadzone zostało nowe zadanie inwestycyjne dotyczące termomodernizacji budynków oświatowych. Gmina ma szansę na otrzymanie dofinansowania na remont Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 2, budynku „A” Publicznego Przedszkola nr 2 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4.

– Aby móc ubiegać się o dofinansowanie niezbędne jest opracowanie dokumentacji projektowej i analizy finansowej zadania. W związku z tym, w budżecie na 2014 r. zabezpieczone zostały środki na ten cel. Pozostałe przesunięcia także dotyczyły sfery oświaty. Rada zdecydowała o przyznaniu środków na zamontowanie hydrantów w „czwórce” i zakup sztandaru dla Zespołu Szkół Integracyjnych – wylicza Tomasz Merchut, p.o. rzecznika prasowego Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.

Kolejną istotną uchwałą, którą przyjęli radni było wprowadzenie zmian do podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic. Przyjęcie uchwały ma charakter porządkujący, wynika z konieczności wprowadzenia zmian w nazewnictwie ulic. Pozostałe uchwały dotyczyły zmiany zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Świebodzice oraz rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Świebodzice. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej Rada Miejska uznała skargę za bezzasadną.

Piąta z uchwał zaplanowanych na ostatnią sesję dotyczyła programu dla rodzin wielodzietnych, czyli gminnego odpowiednika tzw. „Karty Dużej Rodziny”, który miałby wejść w życie 1 stycznia 2015 r.

– Radni zdecydowali jednak, że aby program mógł być skutecznie realizowany, należy go jeszcze dopracować. Wobec tego uchwała została skierowana do przedyskutowania w ramach komisji oświaty, sportu, kultury, pomocy społecznej i zdrowia – wyjaśnia Tomasz Merchut.

(RED)

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej