Tygodnik DB2010

Lepsze jutro w Gminie Walim

Drogi Wyborco!

Aby nadążyć za zmianami nie można stać w miejscu! Należy wspólnymi siłami podjąć wyzwania, jakie stoją przed nami i nie marnować potencjału, jakim dysponujemy. Chcę realizować wizję Walimia  jako gminy, w której chce się mieszkać, do której warto wracać. Zamierzenia te w wielu obszarach muszą być realizowane wspólnymi siłami -współpraca z okolicznymi samorządami, przedsiębiorcami, mieszkańcami Gminy. Dlatego deklaruję wolę współpracy z każdym, komu zależy na poprawie jakości życia w Gminie Walim.

Janusz Szymański

Kandydat na wójta

Gminy Walim

Materiał pochodzi i jest finansowany z KWW Lepsze Jutro w Gminie Walim

 

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej