Tygodnik DB2010

Chcemy, by nasza gmina była powodem do dumy

Chcemy, by nasza gmina była powodem do dumy.  Komitet Wyborczy Wyborców MY DLA GMINY:

Ewelina Łyzuń (okręg 7 Borówno – Czarny Bór)

Małgorzata Policht (okręg 14 Grzędy)

Adrian Smoleń (okręg 9 Czarny Bór)

Edyta Szczepaniak (okręg 11 Czarny Bór)

Mieczysław Ostrowski (okręg 6 Borówno – Czarny Bór)

Krystyna Niemiec (okręg 13 Czarny Bór)

Zbigniew Mokrzycki (okręg 12 Czarny Bór

Urszula Malinowska (okręg 3 Witków)

Zenaida Piotrowska (okręg 8 Czarny Bór)

 

Co chcemy zrobić?

 

  1. Otworzymy gminę na turystów: uruchomimy kąpielisko w Grzędach, wybudujemy ścieżki rowerowe, oznakujemy zabytki, wyeksponujemy ruiny Zamku Książęcego w Grzędach, przywrócimy dawną świetność parkowi przy stadionie oraz wieży zamkowej w Czarnym Borze, zorganizujemy wydarzenia o charakterze ogólnopolskim.
  2. Wspólnie pozyskamy środki na rozwój działalności: kulturalnej, sportowej stowarzyszeń i klubów. Będziemy indeksować dotacje dla klubów sportowych.
  3. Poprawimy zasięg telefonii komórkowej i internetu w Grzędach.
  4. Wyremontujemy zaniedbane budynki komunalne.
  5. Dokończymy budowę instalacji gazowej na ul.: Głównej, Krótkiej, Polnej w Czarnym Borze, dociągniemy sieć gazową do Borówna i Grząd.
  6. Pozyskamy środki na dalszy remont zabytkowych kościołów.
  7. Otworzymy w Czarnym Borze poradnię dla kobiet.
  8. Zadbamy o jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
  9. Zmniejszymy zapylenie melafirem w Czarnym Borze i Grzędach – wyłącznie mądry dialog z zarządem kopalni.
  10. Uruchomimy połączenia autobusowe – dojazd do Wałbrzycha, Gorc z każdego sołectwa.

 

 

Dlaczego to zrobimy?

 

Bo mieszkamy w gminie Czarny Bór i wiemy, z jakim problemami borykają się mieszkańcy.

Bo nadal zamierzamy tu mieszkać, nie uciekamy do wielkiego miasta.

Bo chcemy, by nasza gmina rozwijała się i była dla nas powodem do dumy.

Bo chcemy tu spędzać wolny czas.

Bo wiemy, jak i skąd pozyskać brakujące fundusze.

 

Skąd weźmiemy na to pieniądze?

 

Środki na zrealizowanie programu wyborczego zostaną zabezpieczone w budżecie gminy na lata 2019 – 2023, a przede wszystkim pozyskane z programów operacyjnych, w tym: Funduszy Europejskich, programu rządowego Fundusz Dróg Samorządowych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu województwa dolnośląskiego.

 

Jak głosować, aby wybrać najskuteczniejszą Radę Gminy Czarny Bór?

21 października 2018 roku weź udział w wyborach i wybierz najskuteczniejszą Radę Gminy Czarny Bór. Na liście do głosowania nr 17 postaw X przy kandydacie KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW MY DLA GMINY.

 

Publikacja sfinansowana przez KWW MY DLA GMINY.

 

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej