Tygodnik DB2010

Zadbam o nasze wspólne miasto Boguszów-Gorce

Rozmowa z Markiem Tarnackim, kandydatem na urząd burmistrza Boguszowa-Gorc.

 

Dlaczego zdecydował się Pan ubiegać o mandat burmistrza Boguszowa-Gorc?

Marek Tarnacki: Kandyduję, ponieważ chcę swoje możliwości, potencjał, doświadczenie i wykształcenie wykorzystać do służby służyć swojej lokalnej społeczności. Mam 54 lata i niemal od urodzenia mieszkam w Boguszowie-Gorcach. To moja mała ojczyzna. Wiem, że Boguszów – Gorce ma ogromny potencjał, który można uruchomić i wykorzystać. Nie da się tego zrobić bez wsparcia dostępnych dziś rządowych programów finansowych. By po nie sięgnąć, potrzeba determinacji i chęci konkurowania z innymi samorządami, ale również pozytywnych relacji z instytucjami rządowymi, by w odpowiedzialny i realny sposób móc przygotować odpowiednie wnioski. Jestem w stanie to zrobić i zagwarantować zmianę jakości zarządzania naszym wspólnym miastem.

 

Czy – jeśli wyborcy obdarzą Pana zaufaniem – jest Pan przygotowany do pełnienia funkcji burmistrza Boguszowa-Gorc?

– Mam ku temu odpowiednie przygotowanie i doświadczenie. Od trzech kadencji jestem radnym powiatowym. W Radzie Powiatu Wałbrzyskiego pełniłem wiele funkcji, między innymi: przewodniczącego rady i przewodniczącego komisji rewizyjnej. Samorząd rozumiem i umiem przygotować pracę rady miasta, by mogła służyć mieszkańcom, a jej praca była efektywna.

Jestem też dobrze przygotowany pod względem merytorycznym i praktycznym. Posiadam wykształcenie wyższe na dwóch kierunkach. Jako magister zarządzania i socjolog wiem jak zarządzać zespołem ludzkim i jak poruszać się w gąszczu procedur prawnych. Moim doświadczeniem w tym zakresie jest pięcioletnie zarządzanie wojewódzkim rolniczym samorządem zawodowym, jakim jest Dolnośląska Izba Rolnicza, jak również zarządzany przeze mnie obecnie Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – firma o strukturze województwa, zatrudniająca ok. 300 pracowników i posiadająca budżet średniej gminy. W DODR pełnię obowiązki dyrektora.
Obecnie przewodniczę powołanemu przez Wojewodę Dolnośląskiego zespołowi ds. strategii rozwoju obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego.

 

Przejdźmy do pańskiego programu. Co proponuje Pan przedsiębiorcom?

– Obniżę podatki od nieruchomości na cele prowadzonej działalności gospodarczej oraz od środków transportowych, a także stworzę preferencyjne warunki dzierżawy lokali użytkowych na działalność gospodarczą i społeczną. Powołam społeczną radę przedsiębiorców, jako organ współpracujący z gminą w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, a także sprowadzę z rejonu wrocławskiego zakłady pracy, mogące realizować swoją działalność na terenie Boguszowa-Gorc.

 

A dla mieszkańców miasta ważna jest infrastruktura, która wpływa na jakość życia.

– Dlatego przede wszystkim wybuduję prawdziwą obwodnicę miasta Boguszów – Gorce, omijającą centra zabudowy mieszkaniowej. Wprowadzę program termomodernizacji budynków miejskich oraz wyremontuję drogi i chodniki gminne. Wyremontuję boiska miejskie i place zabaw, wybuduję siłownie plenerowe oraz utworzę nowe linie autobusowe w miejscach, które nie są należycie obsługiwane. A zadania te sfinansuję ze środków Rządowego Programu dla Samorządów Premiera Mateusza Morawieckiego.

 

Dla rozwoju miasta i mieszkańców wielkie znaczenia ma edukacja.

– Oczywiście! I ze środków Rządowego Programu dla Samorządów Premiera Mateusza Morawieckiego poprawię warunki edukacyjne w szkołach oraz utrzymam istniejące placówki edukacyjne.

 

A sprawy społeczne?

– Tu także jest wiele do zrobienia. Utworzę dom opieki dziennej dla seniorów, przywrócę Punkt Bezpłatnych Porad Prawnych dla mieszkańców miasta, a także wprowadzę program „Przyjazny Urząd” w celu poprawienia jakości obsługi mieszkańców w instytucjach gminnych. Ponadto wesprę działające stowarzyszenia, kluby sportowe i Ochotniczą Straż Pożarną.

 

Co się kryje pod hasłem: „Mieszkasz – decydujesz”?

– Jeśli mieszkańcy mi zaufają, stworzę gminny budżet partycypacyjny, w którym mieszkańcy decydować będą o wydawaniu części środków budżetowych na cele dla nich ważne.

 

Materiał pochodzi i jest finansowany z KWW Nasze Wspólne Miasto

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej