Tygodnik DB2010

Dziękuję za zaufanie

Rozmowa z Andrzejem Lipińskim, radnym Rady Powiatu Wałbrzyskiego.

 

Za Panem 20 lat w radzie powiatu. Jak zmienił się powiat i rada na przestrzeni tych lat?

Andrzej Lipiński: – Z samorządem powiatowym związany jestem od jego początku, czyli od roku 1998. Pamiętam jak tworzyliśmy struktury powiatu ziemskiego w latach 1998-2002. Następnie w 2002 roku krótka, dwumiesięczna kadencja, po której od 1 stycznia 2003 roku miasto Wałbrzych straciło prawa grodzkie i powstał duży powiat z Wałbrzychem w składzie. W radzie powiatu zasiadało 29 radnych, w tym 20 z Wałbrzycha i 9 radnych z pozostałych gmin. Budżet powiatu sięgał prawie 150 mln złotych, ale miał również zadłużenie ponad 36 mln złotych. Od 1 stycznia 2013 roku Wałbrzych znów stał się miastem na prawach powiatu, a zadłużenie powiatu przejęło miasto Wałbrzych. Przekazane zostały zadania i kompetencje, zmieniły się granice administracyjne. Oczywiście, budżet powiatu ziemskiego zmniejszył się o 100 mln zł. Obecnie w radzie powiatu zasiada 17 radnych, którzy są przedstawicielami ośmiu gmin wchodzących w skład obecnego powiatu. To wszystko znacząco zmieniło funkcjonowanie powiatu bez Wałbrzycha i wytyczyło wiele nowych zadań. Na przestrzeni tych 20 lat pełniłem w nim wiele funkcji: byłem wiceprzewodniczącym i przewodniczącym rady, członkiem zarządu, wicestarostą, przewodniczącym komisji rewizyjnej. Działalność publiczna stała się moją długoletnią pasją, praca z ludźmi i dla ludzi dostarcza mi wiele satysfakcji, jest ciągłym wyzwaniem i siłą.

 

Jak Pan ocenia kończącą się kadencję?

– Ostatnie cztery lata to wzrost wydatków na modernizację i remonty dróg powiatowych. Wprowadzenie w powiecie budżetu partycypacyjnego dla organizacji pozarządowych. Pomoc finansowa w zakupie samochodów i sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie. Wspieranie i organizowanie imprez kulturalnych, sportowych o charakterze lokalnym i regionalnym. To wszystko na plus. Minusy to ciągłe spory w radzie powiatu, wzrost zatrudnienia pracowników w starostwie powiatowym i wydatków na ich wynagrodzenia. Wzrost liczby członków zarządu powiatu do pięciu. Przypominam, że w poprzedniej kadencji było tylko trzech członków zarządu. Na pewno współpraca zarządu powiatu z niektórymi włodarzami gmin nie układała się w tej kadencji najlepiej. Minusem jest też brak dialogu z miastem Wałbrzychem, a co za tym idzie z Aglomeracją Wałbrzyską. Uważam, że należy być otwartym na sugestie gospodarzy samorządów gmin, ale równocześnie trzeba być kreatywnym i mieć własną wizję rozwoju powiatu. Samorząd to nie miejsce na politykę, ale na skuteczne zarządzanie finansami publicznymi.

 

A co udało się zrobić w Mieroszowie w tej kadencji ?

– W trakcie kadencji 2014-2018 składałem wiele wniosków do kolejnych budżetów powiatu w różnych sprawach, w tym dotyczących remontów dróg powiatowych. Dzięki przychylności koleżanek i kolegów radnych oraz zarządu powiatu, zrealizowano następujące remonty dróg: drogi powiatowej tzw. Górka Unisławska, drogi powiatowej nr 3364D od wiaduktu kolejowego do Sokołowska oraz w samym Sokołowsku, drogi powiatowej nr 3383D od wiaduktu kolejowego na ul. Sportowej w Mieroszowie do Nowego Siodła i w samym sołectwie Nowe Siodło, drogi powiatowej z Łącznej w kierunku Chełmska Śląskiego do granicy z powiatem kamiennogórskim. Ponadto wybudowano chodnik na odcinku drogi powiatowej 3365D od ulicy Hożej w kierunku ul. Kwiatowej w Mieroszowie (261 metrów bieżących) oraz wyremontowano chodnik przy ul. Sportowej. Przyznaję z nie małą satysfakcją, że w Gminie Mieroszów mamy wszystkie drogi powiatowe wyremontowane. Powiat również aktywnie włączył się w organizację kolejnych edycji Festiwalu Nordic Walking w Sokołowsku oraz wspierał wydarzenie Festiwal im. W. Szomańskiego „Nie tylko Gospel” w Mieroszowie.

 

Czy są rzeczy, których nie dało się zrobić?

– Niestety są. Nie udało się spełnić warunków i standardów opiekuńczo-wychowawczych w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle. Ustalony termin realizacji zaleceń upływa z dniem 31 grudnia 2018 r. Po tym okresie sugerowane jest rozważenie możliwości zapewnienia wychowankom placówki innych form pieczy zastępczej. Więc szybko muszą być podjęte decyzje w tej sprawie.

 

Kończy Pan 20-letnią pracę w samorządzie powiatowym z wyróżnieniem.

– Bardzo dziękuje staroście Jackowi Cichurze oraz koleżankom i kolegom radnym za wyróżnienie tytułem „Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego. Pragnę podziękować pracownikom starostwa powiatowego, jednostkom organizacyjnym powiatu, a przede wszystkim mieszkańcom Powiatu Wałbrzyskiego, z którymi miałem przyjemność współpracować przez te wszystkie lata będąc radnym Rady Powiatu Wałbrzyskiego. Był to dla mnie wielki zaszczyt i dziękuję za zaufanie jakim przez te lata byłem przez Państwa obdarzany.

Rozmawiał Robert Radczak

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej