Tygodnik DB2010

Zbierają na odbudowę

W Teatrze Zdrojowym w Szczawnie – Zdroju odbył się koncert charytatywny, którego organizatorem był Społeczny Komitet na Rzecz Odbudowy Zakładu Przyrodoleczniczego w Szczawnie – Zdroju. – Trwa liczenia zebranych pieniędzy. Cały dochód z imprezy zostanie przekazany na odbudowę Zakładu Przyrodoleczniczego w Szczawnie – Zdroju – podkreśla założyciel komitetu Jarosław Stachowiak.

 

Na Koncert przybyli: burmistrz Szczawna – Zdroju Marek Fedoruk, wiceprezydent Wałbrzycha Zygmunt Nowaczyk, prezes Uzdrowiska Szczawno – Jedlina S.A. Paweł Skrzywanek, radni Rady Miasta Szczawna – Zdrój oraz mieszkańcy i kuracjusze. Pomysłodawca koncertu – wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczawna – Zdroju Jarosław Stachowiak, rozpoczął to wydarzenie od powitania wielkiego mistrza, Honorowego Obywatela Szczawna – Zdroju Wiesława Ochmana i zaproszonych przez niego gości.

– Wszyscy uczestniczymy w tym ważnym wydarzeniu artystycznym z radością i ekscytacją, choć powód, dla którego tu się znaleźliśmy do radosnych nie należy. Jest to bowiem odruch serca na wydarzenie z marca tego roku, na pożar Zakładu Przyrodoleczniczego. To przykre zdarzenie zmobilizowało całkiem sporą grupę ludzi do powołania Społecznego Komitetu na Rzecz Odbudowy Zakładu Przyrodoleczniczego w Szczawnie – Zdroju, któremu mam zaszczyt przewodniczyć. Ogromnie się cieszę, że nasz komitet ma tak duże wsparcie u burmistrza Marka Fedoruka, a także u prezesa Pawła Skrzywanka. Współpraca ponad podziałami jest szansą na zwieńczenie celu komitetu, jaką jest odbudowa. I za nią bardzo dziękuję i proszę o jeszcze – powiedział Jarosław Stachowiak.

W programie koncertu zaproszeni artyści, którzy zrezygnowali z honorarium, zaśpiewali znane arie, pieśni i duety. Koszt cegiełki wynosił 50 zł, a zebrana kwota zostanie przekazana na rzecz odbudowy Zakładu Przyrodoleczniczego w Szczawnie- Zdroju.

(RED)

 

Wiesław Ochman (w środku) i zaproszeni przez niego artyści zostali nagrodzeni owacją.

Tags: , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej